Головна arrow Бібліотека
Бібліотека
Володимир Кушпет -- Старцівство: мандрівні співці-музиканти в Україні (XIX – поч. XX ст.) PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою

   Книга являє собою новий погляд на унікальне явище української культури – діяльність мандрівних старців-музикантів. Автор на основі бага¬тьох джерел досліджує феномен старцівства в контексті європейської історії, показує його високу духовну місію в житті українців протягом кількох століть. Читач дізнається про устрій професійних об'єднань мандрівних кобзарів, бандуристів та лірників, систему їхнього навчання, відкриє для себе таємничі «Устиянські книги». Чимало місця у книзі відведено питанням реконструкції старосвітських музичних інструментів та способів гри на них. Видання містить багатий ілюстративний матеріал, нотні зразки творів із старцівського репертуару.
Розраховане на мистецтвознавців, етнографів, істориків, філологів та всіх, хто цікавиться історією української культури.

 

 
Михайло Хай -- Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція) PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Михайло Хай -- Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція)
  Монографія розглядає складні проблеми історії, теорії та наукової виконавської реконструкції сучасного українського етноінструментознавства. У ній вперше здійснюється спроба опису, клясифікації і структурно-типологічної аналізи традиційних
музичних інструментів українців та музики, що на них виконується. Книга розрахована на науковців, викладачів; студентів-гуманітаріїв та всіх поціновувачів рідної духовної культури.
  

Детальніше...
 
Кость Черемський -- Шлях звичаю PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Кость Черемський -- Шлях звичаю
   Дослідження присвячене маловідомим сторінкам виникнення і розвитку українського епічного співоцтва. На основі архівних матеріалів, наукових дже­рел і польових записів подається диференційований розгляд набутку „незрячо­го" кобзарського і „зрячого" бандурницького відгалужень української співоцької традиції. Значну увагу приділено аналізу взаємодії між кобзарством і бандур-ництвом у різні періоди історії, осмислюється перспектива функціонування традиційних співоцьких форм у сучасну пору. Окремі розділи присвячено ви­значним дослідникам епічної спадщини, подвижникам та ентузіастам виконав­ства на традиційних кобзарських інструментах. Розвідка відкриває цікаві матеріали сакральної „вустинської" спадщини незрячих співців, розповідає про окремі „паракобзарські" функції мандрівного співоцтва. Уперше систематизова но також матеріали з історії Слобідського кобзарського цеху.

Для викладачів і студентів навчальних закладів, народних інструменталі стів, науковців у галузях мистецтвознавства, фольклору, літературо- та мово знавства, широкого кола шанувальників традиційної української культури.
 

 
Кость Черемський -- Традиційне співоцтво. Українські співці-музиканти в контексті світової культури PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Кость Черемський -- Традиційне співоцтво. Українські співці-музиканти в контексті світової культури
  Книга присвячена традиційному українському співоцтву, його походженню та історичним особливостям розвитку. На основі за­пропонованого автором нового концептуального підходу і залучен ня нових маловідомих джерельних матеріалів у роботі, вперше в українському мистецтвознавстві, здійснено системне дослідження форм і груп традиційного українського співоцтва, висвітлено фе номен цього явища у контексті світової культури.

Дослідження орієнтоване на коло дослідників, науковців, сту дентів, викладачів і всіх зацікавлених у пізнанні традиційної куль тури українського народу.

 
Назад

Support by WhiteFang